My RememberTheMilk configurationMijn RememberTheMilk configuratie

Since a few weeks I have been following the #GTD hash on twitter and there are a lot of questions of which (web based) software to use.  Therefore I have taken some screenshots of my RememberTheMilk configuration so you can actually see the difference between the default RememberTheMilk and the customized one. The customization is done with some Greasemonkey scripts. Hence, they only work on a Firefox based browser.

In my RTM configuration I use 3 Greasemonkey scripts.

  1. Remember The Milk – Tag Cloud Colorizer
  2. Remember The Milk – Keep Cloud Visible
  3. Remember The Milk – display keyboard shortcuts

Here is a screenshot (Figure1) of how my RememberTheMilk looks without any customization. Sinds enkele weken volg ik #GTD op Twitter en er zijn veel vragen van welke software (op het web) je kan gebruiken.  Daarom heb ik enkele screenshots van mijn RememberTheMilk configuratie genomen zodat je het verschil tussen de standaard RememberTheMilk en de aangepaste duidelijk kan zien. De aanpassing zijn gedaan met Greasemonkey scripts. Daarom zijn ze alleen werken op een op basis van Firefox-browser.

In mijn RTM configuratie gebruik ik 3 Greasemonkey scripts.

  1. Remember The Milk – Tag Cloud Colorizer
  2. Remember The Milk – Keep Cloud Visible
  3. Remember The Milk – display keyboard shortcuts

Hieronder kan je een screenshot zien (Figure1)  hoe de standaard RememberTheMilk eruit ziet, zonder aanpassingen. Veel mensen op Twitter (inclusief mijzelf) vinden deze interface niet erg gebruiksvriendelijk, zeker niet als je met de verticale verantwoordelijkheids niveaus van Getting Things Done (GTD) werkt. (Actions, Projecten, Areas of responsibility, Goals, Visie, Life goals). As a lot of people on Twitter said, and I must agree, it is doesn’t look very user friendly if you actually follow all levels of responsibilities. (Actions, Projects, Areas of responsibility, Goals, Vision, Life goals).

Figure 1

Then this is a screenshot (Fiigure2) of the same page but with the Greasemonkey scripts activated.

Figure 2

What do you need to do to have this view?

You have to customize the Tag cloud Colorizer, but it is DEFINITELY worth it.

Good Luck with these scripts and more luck and enjoy Getting Things Done!


Figure 1

Hieronder zie je een screenshot (Fiigure2) van dezelfde pagina, maar nu met de Greasemonkey scripts geactiveerd.

Figure 2

Wat moet je doen om dit zicht te hebben?

De Tag cloud Colorizer moet je nog aanpassen (en je Tags in RTM ook) en dit duurt misschien een kwartiertje, maar het is het zeker waard!

Veel geluk met deze scripts en og meer geluk en plezier met Getting Things Done!


About Patrick Sledz

Patrick works as a consultant. He assists organizations to deliver SharePoint business value and create the awareness in these organizations that only a strong technical team is not sufficient to deliver this added value.
Tagged . Bookmark the permalink.