The Next ActionDe Next Action

What exactly does the next action mean?

Well, the next action is the next physical action you need to do to in order to move the current situation to completion.

Some examples :

  • Talk to David about the book we need to buy (improve competence)
  • Call Vanessa to schedule a meeting for marketing activities next month   (marketing campaign july 2009)
  • Make a mind map for items to blog about  (update my blog)

These actions are real physical actions that need to happen. If I do them, I will move forward to completion (of a project).  (an example of a project is written between brackets next the the next action in the list above)

The basic idea is that a project exists of more next actions, but everything (or every project) needs a (one)  next action to go forward to become completed.Wat betekent de next action eigenlijk?

De next action is de eerstvolgende fysieke activiteit die  je moet uitvoeren om de huidige situatie te laten evolueren naar uitgevoerd.

Enkele voorbeelden van next actions :

  • Bespreek met David om het boek te bestellen dat wij nodig hebben  (verhoog de competentie)
  • Bel Vanessa om een vergadering te plannen over onze marketing activiteiten voor volgende maand  (marketing campagne juli 2009)
  • Maak een Mindmap over de onderwerpen waarover ik kan bloggen   (update mijn blog)

Deze acties zijn effectief fysieke acties die uitgevoerd moeten worden. Als ik ze uitvoer, zal dat het project waarvoor ze dienen richting voltooiing sturen. (een voorbeeld van een project is naast de next actions genoteerd tussen haakjes in de lijst hierboven)

Het basis idee is dus dat een project bestaat uit meerdere next actions, maar alles, of alle projecten hebben een next action nodig om voltooid te geraken.

About Patrick Sledz

Patrick works as a consultant. He assists organizations to deliver SharePoint business value and create the awareness in these organizations that only a strong technical team is not sufficient to deliver this added value.
Tagged , . Bookmark the permalink.